Photo

Shawn Shen

Graduate research assistant

Email: sheny@ornl.gov
Work: (865)241-5801

Address:
E359, Bldg. 2040
1 Bethel Valley Rd.
Oak Ridge, TN 37831-6309

Websites

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=7JKcrRQAAAAJ&hl=en

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yue-shen-0b0882162/

Education / Biography

 

B.S. in Biotechnology, Shanghai Jiao Tong University, 2011-2015

 

 

Publications

  •  Yingzhou Xie, Yiqing Wei, Yue Shen, Xiaobin Li, Hao Zhou, Cui Tai, Zixin Deng, Hong-Yu Ou; TADB 2.0: an updated database of bacterial type II toxin–antitoxin loci, Nucleic Acids Research, Volume 46, Issue D1, 4 January 2018, Pages D749–D753

 

 
 
 

CMB Member Login